English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

 

 

1. تهیه دفترچه گزارش فعالیت‌های آموزشی اساتید و فراگیران به‌صورت روزانه و گزارش ماهانه به واحد توسعه آموزش مرکز

2.  برنامه‌ریزی برای ارائه هر چه‌بهتر و پربارتر مورنینگهای مشترک توسط اساتید و فراگیران

3. برگزاری برنامه نظرسنجی اساتید در خصوص امکانات آموزشی رفاهی مرکز

4. برگزاری برنامه نظرسنجی فراگیران در خصوص امکانات آموزشی و رفاهی مرکز

5. دعوت به همکاری با گروه‌های غیر بالینی (اخلاق پزشکی) و برگزاری کارگاه آموزشی برای فراگیران

6. برگزاری کارگاه توجیهی بدو ورود برای کلیه فراگیران در اولین روز مراجعه به مرکز

7. انجام بازدیدهای منظم به‌صورت دوره‌ای از پاوینها کلاس‌های آموزشی

8. پی گیری و رفع مشکلات رفاهی پاویونهای مرکز و انجام فعالیت‌های عمرانی (بازسازی پاوینها)

9. برگزاری جلسات منظم طبق تقویم آموزشی در واحد EDO