English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

 

 

 

 

 

 

دکتررضا حاجی زاده

مسئول واحد توسعه

متخصص بیماری های قلب و عروق

شماره تماس: 04431996274

Email:hagizadh.reza@gmail.com