English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

 

 

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

ایمیل

گروه آموزشی

1

استادیار

فرهاد

بهزادی

farhad.behzadi.md@gmail.com

داخلی

2

استادیار

هدیه

رضایی

hedrezai@yahoo.com

داخلی

3

استادیار

افسانه

فتاح‌زاده

afsoonf8@yahoo.com

داخلی